Specjalizacja / Specialization

Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej prowadzi wykłady ze specjalizacji klinicznej, dla osób, które rozpoczęły, lub są w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

Polish Society of Clinical Psychology conducts lectures on clinical specialization for people who have started or are in the process of specialization in clinical psychology.

Szczegóły: szkolenia@psych.edu.pl

Wyszukiwarka jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (CEM)

Program specjalizacji 2018 (nowy) CMKP