Sekcja psychologii sądowej / Section of Forensic Psychology

Zarząd Naukowej Sekcji Psychologii Sądowej [Board of the Scientific Section of Forensic Psychology]

Jan Gołębiowski- Przewodniczący / Chairman

Dariusz Piotrowicz-Wiceprzewodniczący / Vice chairman

Joanna Chotycka- Skarbnik / Treasurer

Łukasz Wroński- Sekretarz / Secretary

KOMISJA REWIZYJNA [Audit Committee]

Teresa Gordon

Jerzy Olas

Paweł Bednarski

KOMISJA SZKOLENIOWA CERTYFIKACYJNO-REKOMENDACYJNA [CERTIFICATE-RECOMMENDATION TRAINING COMMITTEE]

dr n. med. Jonathan Britmann, specjalista psychologii klinicznej

mgr Jan Gołębiowski, psycholog

mgr Teresa Gordon, specjalista psychologii klinicznej

dr n. praw. Sebastian Ładoś, sędzia Sądu Rejonowego

dr n. med. Jerzy Olas, specjalista psychiatra

mgr Dariusz Piotrowicz, psycholog

 

 

 

_____________________________________________________

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. „Biegły sądowy i opinie prywatne po reformie procesu karnego, która wchodzi w życie 1 lipca b.r.

Prowadzony przez dr n. praw. Sebstiana Ładosia w dniu 7-go lutego, o godz. 17.30 w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego

MSCZ im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4.

Sebastian Ładoś -doktor nauk prawnych, sędzia orzekający w sprawach karnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe związane są z problematyką psychiatryczną, psychologiczną i seksuologiczną w prawie karnym. Jest członkiem Komisji Szkoleniowo Certyfikacyjno-Szkoleniowej Sekcji Psychologii Sądowej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.

 

 

KONTAKT : janekgolab@op.pl