Władze Towarzystwa / Board of the Association

(Kadencja 2017-2020)
Zarząd Główny / Board of the Association:

Jonathan W. Britmann – Prezes / President
Beata Borkowska- Wiceprezes / Vicepresident
Joanna Chotycka – Sekretarz/Skarbnik – Secretary/Treasure

Komisja Rewizyjna / Audit Committee:

Jerzy Olas- Przewodniczący / Chairman
Joanna Rojek
Mariola Nawrocka

Komisja Etyczna / Ethic Committee:

Teresa Gordon- Przewodnicząca / Chairman
Olga Ćwik-Włodarska
Łukasz Wroński