Kontakt / Contact

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Sekretariat Zarządu Głównego
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków
Woj. Mazowieckie

Telefon: 22-739 10 74
Fax. 22 758 75 70
Informacje: e- mail: ptpk@psych.edu.pl

POLISH SOCIETY OF CLINICAL PSYCHOLOGY

2/4 Partyzantów Street,
05-802 Pruszków, POLAND
tel. +48 22 739 10 74,
fax. +48 22 758 75 70
e-mail: ptpk@psych.edu.pl