Członkostwo

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych – popierająca cele Towarzystwa, która ukończyła studia na poziomie magisterskim, złoży pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa i dodatkowo spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończyła specjalizację otrzymując tytuł: specjalisty psychologa klinicznego, według programu ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia, określonego w Ustawie,
2) uzyskała certyfikat psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej,
3) uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień według programu ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia, określonego w Ustawie,
4) posiada tytuł specjalisty psychiatrii według programu ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia, określonego w Ustawie.

Zarząd Towarzystwa może także przyjąć na członka zwyczajnego osobę będącą członkiem innego stowarzyszenia psychologii klinicznej, spełniającego wymagania specjalisty w Unii Europejskiej odstępując od przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej.

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba, która ukończyła studia na poziomie magisterskim, złożyła pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa i dodatkowo spełnia jeden z poniższych warunków:
1) jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej według programu Ministerstwa Zdrowia określonego w Ustawie,
2) jest w trakcie szkolenia z psychoterapii, które spełnia wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej,
3) jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z terapii uzależnień według programu ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia, określonego w Ustawie
4) jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii według programu ustanowionego przez Ministerstwo Zdrowia, określonego w Ustawie,
5) pracuje jako psycholog w jednostce zatrudniającej psychologów klinicznych,

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Członkiem kandydatem może być osoba która, ukończyła studia na poziomie magisterskim, złożyła pisemną prośbę o przyjęcie do Towarzystwa i dodatkowo deklaruje chęć podjęcia jednego ww. szkoleń specjalizacyjnych

 

Deklaracja członkowska do pobrania

Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej

Zarząd Główny

ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Numer Konta Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej:
Alior Bank S.A
33 2490 0005 0000 4500 4645 4733

Składka członkowska wynosi 100 zł za rok, studenci 50 zł

kontakt: sekretariat@psych.edu.pl

tel. 22 739 10 74